Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Template

Powered by Blogger

Wednesday, June 24, 2009

OBJEKTIF

Objektif Panitia Geografi:

1. Meningkatkan bilangan dan peratus pencapaian lulus pelajar dalam peperiksaan awam ( PMR dan SPM ) bagi subjek Geografi
2. Meningkatkan bilangan guru yang mahir mengajar subjek Geografi
3. Mengalakkan pembinaan bahan BBM dan modul pembelajaran oleh guru
4. Meningkatkan penggunaan bahan sumber yang sesuai untuk pelajar
5. Meningkatkan kualiti kursus dalaman dan mesyuarat panitia

0 comments:

Post a Comment