Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Template

Powered by Blogger

Wednesday, June 24, 2009

MATLAMAT

Matlamat Panitia Geografi:

  1. Memastikan guru-guru panitia Geografi mempunyai tahap kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi.
  2. Memastikan prestasi pelajar dan bilangan dalam mata pelajaran Geografi sentiasa meningkat.
  3. Memastikan 20% pelajar mencapai keputusan cemerlang dalam mata pelajaran Geografi.
  4. Memastikan semua pelajar lulus dalam mata pelajaran Geografi di peringkat PMR.

0 comments:

Post a Comment