Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Template

Powered by Blogger

Wednesday, June 24, 2009

MATLAMAT

Matlamat Panitia Geografi:

  1. Memastikan guru-guru panitia Geografi mempunyai tahap kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi.
  2. Memastikan prestasi pelajar dan bilangan dalam mata pelajaran Geografi sentiasa meningkat.
  3. Memastikan 20% pelajar mencapai keputusan cemerlang dalam mata pelajaran Geografi.
  4. Memastikan semua pelajar lulus dalam mata pelajaran Geografi di peringkat PMR.

Read More......

OBJEKTIF

Objektif Panitia Geografi:

1. Meningkatkan bilangan dan peratus pencapaian lulus pelajar dalam peperiksaan awam ( PMR dan SPM ) bagi subjek Geografi
2. Meningkatkan bilangan guru yang mahir mengajar subjek Geografi
3. Mengalakkan pembinaan bahan BBM dan modul pembelajaran oleh guru
4. Meningkatkan penggunaan bahan sumber yang sesuai untuk pelajar
5. Meningkatkan kualiti kursus dalaman dan mesyuarat panitia

Read More......

MISI

MISI PANITIA GEOGRAFI:

1. Memastikan pencapaian akademik pelajar meningkat dalam peperiksaan
dari segi kuantiti dan kualiti
2. Memastikan pengurusan P & P di kelas berjalan dengan baik dari segi guru,
murid dan bahan

Read More......