Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Template

Powered by Blogger

Wednesday, June 24, 2009

MISI

MISI PANITIA GEOGRAFI:

1. Memastikan pencapaian akademik pelajar meningkat dalam peperiksaan
dari segi kuantiti dan kualiti
2. Memastikan pengurusan P & P di kelas berjalan dengan baik dari segi guru,
murid dan bahan

0 comments:

Post a Comment